ЦМД


Перейти до змісту

ААС

Методики

Атомна абсорбційна спектрометрія (ААС) - сучасний загальновизнаний метод аналізу елементного складу будь-якого технічного або природного об'єкту по атомних спектрах поглинання і використовується в даний час для визначення близько сімдесяти елементів, що мають резонансні лінії в області спектру від 190 до 900 нм. Перевагами методу ААС є його висока чутливістьтавиняткова селективність.Основні труднощі при використанні даного методу для досліджень в біології та медицині виникають у зв`язку з наявністю в об`єкті матриці, вплив якої на абсорбцію визначуваного елементу може бути значною. Для нейтралізації матричних впливів їснують методики, які будуть описані нижче.
Методика визначення вмісту елементів методом ААС в біологічних та небіологічних об'єктах.


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню