ЦМД


Перейти до змісту

Анліз зображень

Методики

А. Лінійні виміри.
Режим лінійних вимірів призначений для проведення ручних вимірів лінійних і кутових величин:
•Довжина відрізка
•Довжина ламаної
•Довжина кривої
•Кут по трьох точках
•Радіус окружності
За обмірюваним значенням автоматично обчислюються основні статистичні параметри (Кількість, Середнє, Сума, СКВ, Мінімальне й Максимальне значення, Коефіцієнт варіації).

Б. Фазовий аналіз.
Методика фазового аналізу дозволяє проводити автоматизоване виділення ділянок зображення, подібних по колірним складової й/або яскравості, і обчислювати процентний вміст цих ділянок на всім зображенні або певній його частині. Виділені ділянки позначаються псевдокольором, який задається оператором.Існує можливість комбінувати ділянки різних колірних діапазонів (підфаз) в одну загальну фазу. Такий підхід буває корисний і необхідний у випадках, коли ділянки одного типу (однієї фази) неможливо виділити одним колірним діапазоном (наприклад, різнорідне сміття, тощо). Експрес-режим: проведення швидкого аналізу серій однотипних зображень по оптимально настроєному шаблоні виділення об'єктів.

В. Автоматичне виділення й вимір об'єктів.
Методика дозволяє проводити автоматизоване виділення об'єктів на зображенні по яскравості й колірних відтінках з наступним виміром морфометричних і фотометричних параметрів:

Площа
Внутрішня площа (порожнин)
Периметр
Внутрішній периметр (порожнин)
Кількість порожнин
Діаметр еквівалентної окружності
Подовженість
Ексцентриситет
Координата по осі X
Координата по осі Y
Розмір по осі X
Розмір по осі Y
Довжина мінімальної осі

Довжина максимальної осі
Кут орієнтації об'єкта
Довжина лінії
Ширина лінії
Довжина стрічки
Ширина стрічки
Фактор форми кола
Фактор форми еліпса
ЯскравістьСКВ яскравості
Мінімальна яскравість
Максимальна яскравість
Інтервал яскравості
Інтегральна яскравість

Зміст червоної, зеленої й синьої складової.

Г. Ручне виділення й вимір об'єктів.
Методика дозволяє наносити контури об'єктів, що цікавлять, вручну оператором (за допомогою сплайнової кривої або найпростіших геометричних фігур). Вимір нанесених об'єктів відбувається по всім морфометричних і фотометричних параметрах, доступним у методиці Автоматичне виділення й вимір об'єктів.


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню