ЦМД


Перейти до змісту

Про нас

Центр морфологічних досліджень Медичного інституту СумДУ є підрозділом кафедри анатомії людини.
В активі ЦМД є високоякісне наукове обладнання та колектив володіє багатьма методиками роботи з біологічними та фізичними зразками. Використовуючи методики, що відпрацьовані співробітниками центру, захищено багато дисертацій теоретичного та практичного профілю, опубліковано сотні робіт, зайняті призові місця на студентських конкурсах наукових робіт. Перелік обладнення, яким володіє центр включає в себе електронний і світловий мікроскопи, програму аналізу та морфометрії гістологічних і електронномікроскопічних зображень, обладнаня для отримання і контрастування ультратонких зрізів для електронної мікроскопії, атомно-абсорбційний комплекс з полуменевою та електротермічною атомізацією, обладнання для визначення тривкісних властивостей кісток скелета.

Директор центру – Сікора Віталій Зіновійович, д.мед.н., проф. є відомим в Україні та поза її межами вчени – морфологом. Основний напрямок наукових досліджень проф. Сікори В.З. – морфологія кісткової тканини в нормі, при дії різноманітних екологічних та внутрішньосередовищних чинників і під час репаративного остеогенезу. Автор більш ніж 300 наукових публікацій як в Україні так і за кордоном. Є автором та співавтором 3 підручників та багатьох методичних розробок з анатомії людини. Підготував 7 кандидатів наук, є науковим керівником 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій. Під його керівництвом було відкрито "Центр морфологічних досліджень" та забезпечено матеріали та устаткування для його безперервної роботи.

В центрі працюють к.мед.н. Погорелов М.В. Наукові інтереси – морфологія кісткової тканини та репаративний остеогенез, атомно-абсорбційна спектрометрія, електронна мікроскопія. Має 50 друкованих робіт.

Провідний фахівець Гордієнко О.В. Основний напрямок роботи – атомно-абсорбційна спектрометрія.

Бончев С.Д. лікар-інтерн патологоанатом проводить комплекс досліджень з електронної мікроскопії та світлової мікроскопії. Автор 2 патентів на корисну модель, 7 друкованих робіт, 1 монографії. Триччі призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Москаленко Р.А., лікар-патологоанатом, к.м.н., асистент кафедри патоморфології. Автор патенту на корисну модель та багатьох друкованих праць. Основний напрямок роботи гістоморфологія тканин.

Гусак Є.О. спеціаліст з атомної абсорбційної спектрометрії. Напрямок роботи-визначення вмісту мікроелементів в органах і тканинах у нормі та при патології.

Студент Бойко В.О. оволодіває методиками світлової мікроскопії, атомно-абсорбційної спектрометрії.


Повернутися до змісту | Повернутися до головного меню